อัตราค่าโฆษณา และ การติดต่อโอนเงิน CZImg

ขนาดป้าย สถานะ แสดงผล ราคาป้ายต่อเดือน รูปแบบ

120x120

ว่าง 4/6 500 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้
โชว์หน้าอัพโหลด และ หน้าแสดงรูปภาพเท่านั้น | หน้าอัพโหลด ,หน้าแสดงรูป

728x90

ว่าง 2/4 750 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้ Random 2 ป้าย
โชว์หน้าอัพโหลด และ หน้าแสดงรูปภาพเท่านั้น | หน้าอัพโหลด ,หน้าแสดงรูป

ข้อความรุ้ง
หรือข้อความสี

ไม่มีจำกัด 150 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้
โชว์หน้าแสดงรูปภาพเท่านั้น | หน้าแสดงรูป

อัตราค่าโฆษณา และ การติดต่อโอนเงิน CZBit

ขนาดป้าย สถานะ แสดงผล ราคาป้ายต่อเดือน รูปแบบ

728x90

ว่าง (CzBit) 15,000 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้
โชว์หน้าทุกหน้า CZBit | ทุกหน้า

728x90

เต็ม (CzBit) 10,000 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้
โชว์หน้าทุกหน้า CZBit | ทุกหน้า

728x90

ว่าง (CzBit) 7,000 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้
โชว์หน้า Browse CZBit เท่านั้น | หน้า Browse Bit

728x90

ว่าง 1 บน (CzBit) 3,000 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้
โชว์หน้า Detail CZBit เท่านั้น | หน้า Detail Bit

728x90

เต็ม 1 ล่าง(CzBit) 1,500 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้
โชว์หน้า Detail CZBit เท่านั้น | หน้า Detail Bit

120x120

ว่าง 3/4 (CzBit) 1,000 บาท/เดือน
จ่ายล่วงหน้ามีส่วนลดให้
โชว์หน้าแรกที่มีแชท CZBit เท่านั้น | หน้าแรก Bit
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี ประเภท
สาขาบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ ธยาน์ เจริญศิริ 406-693109-9 ออมทรัพย์
*หมายเหตุ : (กรุณาโอน เศษสตางค์ ด้วยเพื่อง่ายและรวดเร็วในการตรวจสอบ เช่น 150.25, 300.80, 500.33, 1000.44)
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานมาที่ line : @kes2589g หรือ email : [email protected]